Voorbereidingen seizoen 2023

De sloepen worden weer gereed gemaakt voor de start van het nieuwe roeiseizoen.